Bukom Bukom Bukom
Industriële reiniging - Rioolreiniging en inspectie - Transport - Recycling plantaardige oliën en vetten
Afvalstoffenmanagment - Verhuur van industrieel materiaal - Hoge druk watersnijden

Reiniging Opslagtanks & Silo's

Reiniging Opslagtanks & Silo's Bij het reinigen van opslagtanks en silo’s maken we onderscheid in:
• Minerale opslag: hierbij is de wijze van reinigen geheel afhankelijk van het (rest)product en de omstandigheden.
• Plantaardige opslag: van toepassing op tanks en silo’s die plantaardige olien, vetten of biodiesel bevatten.

Afhankelijk van het product dat na het reinigen wordt opgeslagen, onderscheiden we vier procedures:
tankbodem reiniging: van toepassing als in de tank of silo na reiniging hetzelfde product wordt opgeslagen. Er blijven reststoffen achter van de laatste lading.
tankbodem reinigen met water: deze methode passen we toe als het restproduct slecht te verwijderen of niet meer dun vloeibaar is. De bodem wordt gereinigd met warm of koud water. Er blijven reststoffen achter van de laatste lading.
tankbodem reinigen en onderste deel tankwand lasschoon: naast het reinigen van de tankbodem, leveren we het onderste deel van de tankwand en de spiralen lasschoon en vetvrij op. Er blijven reststoffen achter op het bovenste deel van de tankwand.
tank volledig (Butter) reinigen: tankbodem, heating-spiralen en de gehele tankwand reinigen we met heet water, eventueel in combinatie met een reinigingsmiddel. Het onderste deel van de wand reinigen we na met een droge doek. Er blijven geen reststoffen achter in de tank/silo. Desgewenst of als dat noodzakelijk is, bewerken we de tank met desinfectant voor oplevering met ‘schoon drinkwater-predicaat’. Opdracht tot certificatie kan door Bukom worden geregeld. De inspectie van de keuring wordt altijd uitgevoerd door een onafhankelijk bureau!

Uiteraard kunnen wij het transport en de verwerking van het reinigingswater en het restproduct ook voor onze rekening nemen. Voor restproducten die Bukom kan recyclen geldt een vergoeding die we vooraf met u overeenkomen.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende offerte.

« Terug