Afvalmanagement


Van restproduct naar grondstof. Geef uw afvalmanagement uit handen, Bukom transporteert en recyclet.
Wat doet u met de rest- en afvalstoffen die vrijkomen bij de productie en reinigingswerkzaamheden binnen uw bedrijf? Hoe belangrijk vindt u duurzaamheid en circulariteit? Bukom kan na een reinigingsklus ook het afvalmanagement uitvoeren. Door van uw restproduct(en) grondstoffen te maken voor de productie van biobrandstoffen en uw afval verantwoord te scheiden en af te voeren. We werken circulair en leveren hiermee duurzame oplossingen voor uw afval en herbruikbare restproducten.

Circulaire oplossingen

Inkoop/verkoop oliën en vetten

24/7 service

Alles in eigen beheer

Één partij voor alle handelingen en werkzaamheden op het gebied van recycling

Herbruikbare stoffen

We verwerken onder andere:

  • Slib
  • Sedimenten
  • Productrestanten uit opslagtanks en scheepsruimen

Reststromen die herbruikbare stoffen bevatten, worden chemisch-fysisch behandeld in onze fabriek in Heerhugowaard. De waardevolle delen scheiden we hier van de waterfractie.
Afval sorteren we en voorzien we van de juiste afvalstroomnummers. Ook zorgen we voor de handling van het transport. Ons uitgangspunt is circulariteit, dus hergebruik en recycling van zoveel mogelijk restproduct en afval.

Afvalmanagement overige reststromen

Bij Bukom kunt u ook reststromen kwijt zoals:

  • Bleekaarde
  • Soapstock/ dikke zeep
  • Gums
  • overige bijproducten
Vraag offerte aan