Algemene voorwaarden


Op al onze transacties zijn van toepassing onze algemene voorwaarden zoals deze op 13 juni 2017 zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nr. 37057428

Bukom Service B.V.
Celsiusstraat 12
1704 RW Heerhugowaard

Download PDF