Algemene voorwaarden

Op al onze transacties zijn van toepassing onze algemene voorwaarden zoals deze op 13 juni 2017 zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nr. 37118218

Bukom Service B.V.
Galileistraat 55
1704 SE Heerhugowaard

Download PDF