Beleid


Beleid

Beleidsverklaring kwaliteit

Bukom Service B.V. en Bukom Recycling B.V., hierna “Bukom” genoemd, beide onderdeel van Bukom Beheer B.V., zijn gespecificeerd op het gebied van industrieel reinigingen, transport, recycling van plantaardige olie- en vetten. Bukom is permanent aan het innoveren qua materieel en uitvoeringswijze, om op die manier de hoogste kwaliteit, veiligheid en toegevoegde waarde te kunnen bieden. Bukom wil zich door het voortdurend verbeteren van het KVGM Systeem onderscheiden als een betrouwbare partner voor opdrachtgevers, werknemers en omgeving, zowel voor de kwaliteit van het werk als de veiligheid en arbeidsomstandigheden voor de betrokkenen en de belasting voor het milieu.

Het doel van ons kwaliteits- en veiligheidsbeleid is:

 • Het streven naar de hoogst mogelijke toegevoegde waarde en tevredenheid van onze klanten.
 • Voldoen aan alle gestelde criteria van kwaliteit, veiligheid en andere overeengekomen eisen.
 • Het onderhouden van een eerlijke relatie met onze klanten, om op die manier een duurzame relatie te behouden.
 • Door efficiënt te werken de risico’s goed te beheersen en de faalkosten terug te dringen.
 • Te voldoen aan alle wettelijke voorschriften op het gebied van arbeidsomstandigheden, veiligheid en milieu.
 • Het creëren van een werkomgeving, waarin persoonlijke, materiële en/of milieuschade alle vormen van risico’s en hieruit mogelijk voortvloeiende schade voor eigen medewerkers, inleenkrachten en derden tot een minimum wordt beperkt.

De doelstellingen om een optimaal kwaliteits- en veiligheidsbeleid te behalen zijn:

 • Alle processen en alle opdrachten efficiënt uitvoeren zodat alle operationele verspillingen zo laag mogelijk zijn.
 • Het leidinggeven aan en motiveren van alle medewerkers om zich voortdurend te ontwikkelen binnen het team, zodat de competenties verbeteren.
 • Het innoveren, onderhouden en keuren van materieel en gereedschappen om met de best mogelijke vorm van technologische oplossingen, de werkzaamheden te kunnen uitvoeren.
 • Het voldoen aan alle geldende product en kwaliteit gerelateerde regelgeving, normen, voorschriften, gedragscodes en eisen van de klant.
 • Het rapporteren, beheren, bespreken en analyseren van tekortkomingen en afwijkingen.
 • Het verder ontwikkelen van prestatie-indicatoren, het toetsen van de prestaties en het continu verbeten van de processen, zodat de kwaliteit constant wordt geoptimaliseerd.
 • Het periodiek uitvoeren van directie beoordelingen, inspectie op de werken en audits van het managementsysteem, om te bezien waar er nog aanpassingen en/of verbeteringen mogelijk zijn.
 • Het gebruik maken van een geïntegreerd managementsysteem om aan de eisen van het ISO 9001, ISO 14001, VCA Petrochemie, REDCert EU te voldoen.

De directie van Bukom verklaart volledig achter dit beleid te staan en vraagt ieders medewerking om deze doelstellingen te behalen of te overtreffen. Tevens verwacht de directie dat iedere medewerker, onderaannemer of derde, betrokken bij de processen binnen Bukom zich aan bovengenoemd beleid houdt. Teneinde dit te bewerkstelligen is dit plan gecommuniceerd met alle betrokkenen.

 

Heerhugowaard,  januari 2021

 

Algemeen directeur

Sjoerd Wasserval