Best practice acid degumming reactor

ERVARING MET DEZE REACTOR

Deze reactor is in het verleden al door verschillende reinigingsbedrijven gereinigd. De ervaringen met deze bedrijven zijn wisselend, soms ronduit slecht maar in het meest gunstige geval heeft men een goed eindresultaat bereikt door drie dagen rond de klok te reinigen met hogedrukwater. De secties zijn stuk voor stuk gespoten met een roterende kop. Als een sectie klaar was moest de reactor met onafhankelijke adembescherming betreden worden om de kop te verhangen. Ook moesten de luiken tussen de secties één voor één worden gedemonteerd. Toen de reiniging klaar was moesten alle luiken weer teruggeplaatst worden. Het eindresultaat was een schone reactor, veel sleutelwerk en veel afvalwater. Voordeel is wel dat het afvalwater ter plaatse gefilterd en verwerkt kon worden.

ERVARING VAN BUKOM

Bukom heeft positieve ervaringen met het chemisch reinigen van dit type reactoren. In het Bukom laboratorium is vooraf beoordeeld hoe de chemie reageert op de vervuiling uit deze reactor. De testen waren positief, op basis hiervan is gekozen om de reactor deze keer chemisch te reinigen in plaats van met hoge druk.

STANDAARD MOBIELE OPLOSSING

Bukom beschikt over meerdere standaard mobiele oplossingen die ontwikkeld zijn voor het reinigen van opslagtanks. Men beschikt daarom o.a. over een plug en play oplossing om vloeistoffen rond te pompen en op te warmen. Deze opstelling is ook gebruikt voor het chemisch reinigen van de acid reactor. Bij het hogedruk reinigen kan men alleen spuiten met schoon water anders beschadigd de hogedrukpomp. Bij het chemisch reinigen circuleert men, het water wordt dus hergebruikt. Uiteindelijk maakt men bij chemisch reinigen daarom veel minder schoon water vuil. Het vuile water afkomstig van het chemisch reinigen is over het algemeen wel moeilijker lokaal te verwerken.

HET EINDRESULTAAT

De reiniging zelf is uiteindelijk uitgevoerd in 24 uur in plaats van 3x 24 uur. De luiken konden dicht blijven, er was geen betreding met onafhankelijke adembescherming nodig van de vuile reactor. Na de chemische reiniging is het systeem nagespoeld en geneutraliseerd. De reactor is vervolgens betreden om het resultaat te beoordelen. Op wat restvuil na in de delen met weinig stroming was de reactor schoon. De restvervuiling zat los en was eenvoudig met de waterslang handmatig weg te spoelen. Omdat de reactor volledig gevuld is kon de chemie in combinatie met de temperatuur overal in één keer zijn werk doen. Dit is een groot voordeel ten opzichte van het hogedruk reinigen waarbij men sectie voor sectie apart moest reinigen. Alleen het afvalwater kon niet ter plekke verwerkt worden.  Dit is afgevoerd naar een externe verwerker.  Maar voor dit afvalwater heeft Bukom inmiddels ook een betere oplossing gevonden. Een oplossing die we hopelijk een volgende keer gaan uitvoeren!

DE CONCLUSIE

  • Bukom was drie keer sneller.
  • De klant had veel minder sleutelwerk.
  • Er is minder schoon water vuil gemaakt.
  • Het werk was veiliger omdat er minder gewerkt is in besloten ruimtes.